Animaties

Ga als volgt te werk om tekst of objecten in een dia van animatie te voorzien:

  1. Selecteer de tekst of het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  2. Klik op het tabblad Animaties op Animatie toevoegen en selecteer de gewenste animatie in de vervolgkeuzelijst.

    Als u één tekstregel tegelijk van animatie wilt voorzien, selecteert u een tekstregel, selecteert u een animatie, selecteert u de volgende tekstregel, selecteert u de animatie, enzovoort.

  3. Selecteer voor Starten de optie Wanneer erop wordt geklikt, Met vorige of Na vorige.

    U kunt ook de duur of vertraging instellen.

    Zie Tekst of objecten van animatie voorzien voor meer informatie.