Een app vastmaken aan de taakbalk

Druk via het menu Start  of de lijst met apps op een app en houd dit ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop op een app) en selecteer vervolgens Meer Vastmaken aan taakbalk .