Een contactpersoon toevoegen

  1. Selecteer het pictogram Personen.

  2. Kies Nieuw contactpersoon of druk op Ctrl+N.

  3. Voer een naam in en eventuele andere gegevens die u voor de contactpersoon wilt opslaan.

  4. Selecteer Opslaan en nieuw om nog een contactpersoon aan te maken of Opslaan en sluiten als u klaar bent.