Gezamenlijk postvak instellen via Outlook mobiel

Als u Outlook voor iOS of Outlook voor Android gebruikt, kunt u een gedeeld postvak toevoegen waarvoor u machtigingen hebt voor toegang tot Outlook Mobile.

  

Een gedeeld postvak gebruiken op een mobiel apparaat (telefoon of tablet)

    

Als u toegang wilt krijgen tot een gedeeld postvak op een mobiel apparaat, gaat u als volgt te werk. 

    
  1. Meld u aan bij uw primaire account in Outlook voor iOS of Android.
  2. Tik op de knop Account toevoegen in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant en tik vervolgens op Een gedeeld postvak toevoegen.
     
  3. Als u meerdere accounts hebt in Outlook Mobile, selecteert u het account dat machtigingen heeft voor toegang tot het gedeelde Postvak.
     
    

Wanneer het account is ingesteld, wordt het gedeelde Postvak weergegeven in uw lijst met accounts in Outlook voor iOS of Outlook voor Android.