Iemands aandacht trekken met @vermeldingen

  1. Typ in de hoofdtekst van het e-mailbericht of de uitnodiging van de agenda het @-symbool en de eerste paar letters van de voor- of achternaam van de contactpersoon.

  2. Wanneer Outlook u een of meer suggesties geeft, kiest u de contactpersoon die u wilt vermelden.

    Standaard wordt hun volledige naam opgenomen. U kunt bijvoorbeeld een deel van de vermelding verwijderen, maar niet de voornaam van die persoon.

  3. De vermelde contactpersoon wordt toegevoegd aan de regel Aan van het e-mailbericht of de uitnodiging voor de vergadering.