Overgangen

Ga als volgt te werk om een speciaal effect toe te voegen voor de overgang tussen dia's:

  1. Selecteer de dia waaraan u een overgang wilt toevoegen.

  2. Selecteer het gewenste effect op het tabblad Overgangen.

  3. Selecteer Effectopties om de manier te wijzigen waarop de overgang wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Van rechts of Van links.

    Als u een overgang ongedaan wilt maken, selecteert u Geen.